Skriv ut denne siden

Stampere

Stamperen er et redskap som komprimerer alle massetyper. Ekstrem dybdevirkning I forhold til egenvekt. Ved bruk av stedlige masser som inneholder jord/leire eller andre klebrige massetyper er det bare stamperen som utfører en fullverdig jobb

Ved komprimering av grøfter, kan stamperen ta lagtykkelser opp til 15-45 cm. (tilsvarende vibroplater på 500kg)

 


forrige side: Kompressor
Neste side: Mobile gjerder