Skriv ut denne siden

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER av varer fra Anleggsprodukter AS

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.anleggsprodukter.no

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, brev, telefaks e.l.

1. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er sendt oss via post eller e-post. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vårt tilbud, vår markedsføring eller på annen måte.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt.

2.  Priser

Alle priser er eksklusiv merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme på tilbud / ordrebekreftelse og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

3. Betaling

Kjøpesummen gjøres opp gjennom postoppkrav, forskuddsbetaling eller gitt kreditt i henhold til avtale pr.8 - dager netto.

4. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Du kan velge om du vil ha varen(e) tilsendt per post, eller om du vil hente på vårt lager. Volumvarer (produkter over en viss størrelse/vekt) må fraktkostnader avtales eventuelt tilbud forespørres speditør.

Vår risiko for produktene er overdradd kunde ved utsendelse fra vårt lager. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

5. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

6. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år.

7. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

8. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i nærmeste verneting.


forrige side: Langgodstraller
Neste side: Kontaktskjema