Skriv ut denne siden

Fuktmåling

Fuktighet - Fuktmåling i tre

 

Instrumentene deles inn i søkende og målende instrumenter. Søkende instrumenter er non-destruktive og er kun indikerende.Målende instrumenter benytter pigger eller sensorer /prober som må stikkes inn i materialet,disse gir en verdi.

Målingene er påvirkelige av forhold på målestedet slik som for eksempel at det er salter tilstede, og av temperaturen. Instrumentene måler bare så dypt som piggene trenger inn, og angir vektprosent i tre mellom ca 7% til 28%.

 

 


BLD5800 - Protimeter MMS
Kombinasjonsinstrument for måling av fuktighet i luft, betong (RF-metoden) og tre. Leveres med norsk bruksanvisning.
..
..
BLD5601- Protimeter Timbermaster
Spesielt designet for nøyaktige målinger i tre. Leveres med norsk bruksanvisning.
BLD2000- Protimeter Mini
Enkel fuktmåler for tre. Har gradering i vektprosent og fargeskala. Leveres med norsk bruksanvisning.


forrige side: Avfuktere
Neste side: Adsorbsjonsavfukter CR240B