Skriv ut denne siden

Finans


Finansiering


Vi samarbeider med flere ulike finansieringsinstitusjoner.

- Muligheter til å finansiere produkter du skal investere i.

- Finansiering av alle kjøp med verdi over kr 20.000,-

- Finansieringsperiode fra 3 - 5 år.

- Fra 0,- kontant, leasing til 0,- restverdi 3-5 år

Fordeler:

  • Inntil 100% finansiering
  • Ingen låsing av kapital som kan benyttes til andre formål
  • Raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen
  • De skattemessige fradragene blir større for finansiering enn for lån, da de samlede avskrivningene ved lånefinansiering er lavere enn de totale leiekostnadene i leieperioden
  • Nedskrivning av utstyret i takt med utstyrets verdiforringelse
  • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet
  • Full bruksrett til utstyret. Det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd

- Handlefrihet

- Bedret likviditet

- Raskere utgiftsføring

Det er koster ingen ting å søke om finansiering.

Våre samarbeidspartnere har konkurransedyktige betingelser.

Kontakt oss dersom dette kan være av interesse, så gir vi deg gjerne et uforpliktende tilbud.


forrige side: NST WRAP - Varmekabel
Neste side: Arbeidsbrakke