Skriv ut denne siden

Adsorbsjonsavfukter CR290B

 

 

 

Byggavfukting, kondensproblemer, mugg og råte. Avfukterene i F-DRY serien er ideelle for bruk i byggeindustrien. Helt fra råbygget er tett kan nybygget holdes helt tørt. Bodanlegg og kjellere holdes helt tørre og frie fra kondens. Alle typer varer og eiendeler kan oppbevares uten fare for rust, korrosjon, sopp og råte. I lagerhaller kan en slik avfukter effektivt beskytte varer og hindre kondens og drypp fra tak og vegger.

GENERELT
Tørkekapasitet:
Ved 20 ° C / 60%r.h.frittblåsende = 32,0 kg/døgn (1,35 gk/time)
Ved 20 ° C / 60%r.h. Innregulert luftmengde= 28,0 kg/døgn (1,1 kg/time)
Luftmengde trykk:
Frittblåsende : 350m3/t
nominell : 290m3/t
eksterntrykk : 60 Pa
luftmengde : 70 m3/t
eksterntrykk : 100 Pa
Operasjonsområde:
Temperatur : -30 til +30 o C
fuktighet : 0 til 100% RF
Automatikk/Start - Kontrollamper:
Av/på bryter (Auto - 0 - Manuell) - Amperemeter.
Mulighet for ekstern tilkobling av hygrostat eller ekstra bryter.
Timeteller og bryter for sikkerhetstermostat.
Kabinett:
Solid av planja metallbehandlet stål og enkelt å demontere for service/reparasjoner.
Teknologi:
Prosessluften blåses gjennom en rotor med kontinuerlig rotasjon.
Rotoren absorberer fuktighet fra luften.
En motgående luftstrøm varmes opp av et PTC-element.
Den varme luften fordamper fuktigheten fra rotoren. Denne luften blåses ut av avfukteren og videre ut av bygget via en kanal/slange.
Rotoren:
Laget av glassfiber med 82% silicagel. Er ikke brennbar. Kan vaskes i rent vann.
Levetiden er lang med konstant kapasitet.
Skikkelige kulelager sikrer stabil drift. Rotoren er plassert mellom stive
skilleplater som sikrer stabil og tett konstruksjon uavhengig av ytre
påvirkninger. Rotoren er oppdelt i 2 soner: adsorpsjon og regenerering.
ELEKTRISK TILKOBLING
Elektrisk spenning:
1 x 230V, 50Hz, 4,5 kabel med jordet støpsel
Sikring:
10 Amp. treg
Forbruk:
PTC - element : 1.400 W
totalforbruk : 1.600 W
INSTALLASJON OG DIMENSJONER
Plassering/mobilitet:
4 gummidempere (kraftige)
1 løftehendel på toppen
Bruksområder:
Byggavfukting, vannskadeavfukting, tørrlager
Luftinntak:
Felles inntak for prosess og regenereringsluft. Filteret er enkelt å skifte.
Luftavkast:
Tørrluft : Ø100 tilkobling.
Regeneringsluft : Bak, Ø80 tilkobling
Bruk:
Sett i stikkontakten. Bryteren settes til Manuell, evt. Auto hvis det benyttes hygrostat. Før regenereringskanalene ut av rommet til friluft.Juster luftmengden i henhold til manual og settpunkt på amperemeter. Før regenererings- kanalen ut av rommet til friluft.
Dimensjoner:
Lengde / bredde / høyde: 370 mm/ 330 mm/ 345 mm
Vekt: 
17 kg
Service:
Skifte av filter, sjekke drivrem for rotor

Klikk her for råd og tips om byggtørking: Råd og tips.pdf

Klikk her for brosjyre om byggtørking: Byggtørking.pdf

Klikk her for brosjyre om tørr kjeller: Brosjyre om kjeller.pdf

Målskisse: Tegning.pdf


forrige side: Adsorbsjonsavfukter CR240B
Neste side: Strømaggregat