Skriv ut denne siden

ADR Tanker

ADR-tanker

 

Når det skal transporteres drivstoff i tanker over 450 liter (for diesel) og 333 liter (for bensin), er det krav om mobile tankløsninger som er godkjent i henhold til ADR/RID-regelverket. Vi har derfor enkeltveggete og dobbeltveggete ståltanker for dette formålet.

Våre tanker er kubiske (firkantete) da dette er den optimale geometriske formen for optimal transport og lagring av tankene. Tankene skreddersys kundens spesifikke behov og kan utstyres med pumper i mange varianter, filtersystemer for vann og partikler, ADR-godkjent nivåmåler, ekstra låsbare oppbevaringsrom, sertifisert løftekjetting, løftebøyle for skogsmaskin, og annet.

Vi har spesialkompetanse på ADR-regelverket og sikrer kunden optimal tankløsning i forhold til tankbehov, gjeldende regelverk og god HMS. Vi minner om at det er krav om ADR kompetansebevis for sjåfører som skal frakte diesel i behodere større enn 1000 liter og for bensin større enn 333 liter. En tank benevnes i ADR-regelverket som IBC eller mellomstor bulkkontainer.


forrige side: Dokumentasjon tanker
Neste side: Flexi anleggstank